OPRICHTING EN LEVENSLOOP RK VOETBAL VERENIGING ZUIDERMEER.

Jaren 50

Seizoen 1956 – 1957
In 1956-1957 werd het 4e elftal van St. George kampioen.
Dit team bestond voornamelijk uit Zuidermeerders en die wilden meer.

Seizoen 1957 – 1958

Voorzitter: Arie Bakker
Secretaris: Cor Dekker
Op 25 augustus  1957 werd de RK VV Zuidermeer opgericht door Cor Dekker en Kapelaan Berding.
Cor Dekker was jeugdleider bij St. George en Kapelaan Berding had al eerder met dit bijltje gehakt en had in 1930 voetbal vereniging VELO (verdedig en loop op) in Wateringen opgericht.
Met goedvinden van St. George werd RK VV Zuidermeer opgericht en de clubkleuren van St. George overgenomen.
Tot eerste voorzitter van de club werd Arie Bakker gekozen, Cor Dekker werd secretaris. Men startte toen met 1 senioren en 1 aspiranten elftal De eerste jaren werd de school gebruikt om te verkleden, zonder douches. Tevens verscheen ons clubblad ‘De Goalgetter’.
In het seizoen 1957-1958 debuteerde het in de derde klasse D en kreeg als tegenstanders Sint Bavo, Ursem, DDO, Kwadijk, Purmerland, Oudendijk, Groot Schermer en SSV.

Het 1e elftal van de Zuidermeer bestond uit de volgende spelers:
Dick Smit, Jan Buis, J. Vriend, J. Vriend, Cor Limmen, Jan Tromp, Gerard Bleeker, Theo Bleeker, Ko Bleeker en begeleider Cor Dekker.


Staand S. van Diepen, Th. Bleeker, P. Stam, G. Bleeker, N. Bleeker en geleider C. Dekker
Gehurkt J. Vriend, J. Tromp, C. Limmen, Th. Smit, J. Buis en N. Vriend


NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN  R.K.  V.V. ZUIDERMEER
GEHOUDEN OP 14 JUNI 1958 IN CAFÉ KOENIS
Aanwezig 8 leden en 6 belangstellenden.
De voorzitter opende op de gebruikelijk wijze. Hij drukte zijn spijt uit over de geringe opkomst en heet vooral de belangstellende van harte welkom inclusief  het bestuur van Ficojez. Hij ging in het kort de afgelopen competitie na, waar men nog niet op de onderste plaats was beland. Hij bedankte de secretaris voor het vele werk, dat hij voor de vereniging doet in het bijzonder voor het clubblad. Notulen en jaarverslag werden hierna voorgelezen en hier viel niets op aan te merken. Daar wij nu een zelfstandige vereniging zijn geworden, had het bestuur gemeend het bestuur uit te moeten breiden met 1 persoon. Stemmen ging op om uit te breiden met 5 personen, doch voorlopig moest men het maar met 1 persoon aanzien en zo werd er gestemd voor een nieuw bestuurslid. Aantal stemgerechtigden waren 11 , waarvan uitgebracht 10 stemmen op Dhr. Th. Buis en 1 stem op Dhr. P. van Diepen.  Daar Dhr. Th. Buis op deze vergadering niet aanwezig was, werd via de telefoon zijn benoeming medegedeeld en ook door Dhr. Th. Buis aangenomen. Daarna volgde het financiële verslag, het welk sloot met een batig saldo. Tot de leden van de financiële commissie werden benoemd de heren J. Buis en K. Bleeker. Hierna kreeg de voorzitter van Ficojez de heer Otten het woord. Op een duidelijke wijze lichtte hij de vergadering toe  de plannen om te komen tot een nieuwe kleedkamer. Wat de financiële kant betrof was dat bijna in orde en dat was al iets heel voornaams. Hij kon mededelen dat de nieuw kleedkamer er wel zou komen. Dit zou dan tot stand komen zonder subsidies, doch op eigen initiatief. De heer  C. Besseling stelde nog voor om een vergadering met de betrokken burgemeester aan te vragen om dit gezamenlijk eens te bespreken. Hierna kreeg onze geestelijke adviseur Pastoor Dekker het woord. Hij sprak zijn bewondering uit voor het werk van de secretaris steeds opnieuw geheel alleen een clubblad te verzorgen en had gedacht dat ook leden hierin wel eens konden schrijven. Ook de pastoor zou wel eens een artikeltje willen schrijven, maar er was nooit geen plaats hiervoor. Naar aanleiding hiervan sprak de secretaris dat voor de pastoor altijd ruimte beschikbaar wordt gesteld en voor een artikeltje van hem gaarne zal worden geplaatst mits dit wordt aangeboden. Ondergetekende kan toch moeilijk bij iedere uitgave eerst aan de pastoor vragen of hij hiervoor iets heeft. Vervolgens krijgen we de rondvraag. Ko Bleeker vraagt naar een overall die dit jaar op een trainingsavond was vermist. Deze kwestie is inmiddels opgelost. Ook komt ter sprake de training, die in de maand augustus wederom zal omvangen. Dick Smit vraagt om voor de aanvang der competitie wedstrijden zoveel mogelijk vriendschappelijke wedstrijden te spelen. Hierin zal zo veel mogelijk worden voorzien. De secretatis stelde voor om een doelpuntenactie in te voeren en zegt persoonlijk toe de parochie af te gaan om deelnemers hiervoor te vragen. Ook wordt nog gevraagd om te zorgen dat bij uitwedstrijden van aspiranten en junioren steeds geleiders mee zullen gaan. Verder was er niets meer aan de orde. De voorzitter dankte allen voor hun aanwezigheid en sloot hierna met een gebed.
Voorzitter: Arie Bakker
Secretatis: Cor Dekker

Seizoen 1958 – 1959
Voorzitter: Arie Bakker
Secretaris: Cor Dekker

In 1959 werd het speelveld uitgebreid met een trainingsveld en een eigen kleedgelegenheid, bestaande uit een houten keet. Sportcomplex Zuidermeer was geboren. Het werd feestelijk in gebruik genomen met een heilige mis, een broodmaaltijd in clubhuis café Koenis en een wedstrijd tegen Woudia. Eigenlijk was de accommodatie niet zo best. Schapen en koeien liepen op het veld en voor er gevoetbald kon worden, diende een werkersploeg de grasmat zo goed mogelijk schoon te maken. Langzamerhand kwam er toch verbetering in de situatie en werd de school niet meer gebruikt als kleedkamer en werd bij Sint George evenmin gebeld om een bal.

Jaren 60
In 1961 ging het houten gebouw van Zuidermeer in vlammen op en moest er een nieuw onderkomen worden gemaakt. In 1963 stopten oud-gedienden Bakker en Dekker als bestuurslid. Hun opvolgers waren David Bakker (hij werd voorzitter en penningmeester) en keeper Dick Smit, die na een vervelende polsbreuk secretaris werd. Smit (27 december 1937) zou twintig jaar secretaris van Zuidermeer blijven.
Over het begin van de jaren zestig: “Erg was natuurlijk dat vee op het veld. Altijd was er weer die schapenstront. Ik heb het zelfs meegemaakt dat een koe zich dwars door het achter mij opgehangen net werkte. Je staat dan toch wel even te kijken. Gelukkig kwam er een verbod van de bond om dieren te houden op sportvelden en dat bracht toch wel verbetering.

Noordhollands Dagblad Maandag 3 oktober 1966

Jaren 70

Later kwam er een houten barak die begin jaren 70 in de brand werd gestoken door ??? (naam bij de redactie bekend).
Na enkele noodoplossingen kreeg de club begin jaren zeventig nieuwe kleedkamer en werd ons trainingsveld voorzien van licht. De vernieuwde stenen accommodatie werd op 6 augustus 1972 geopend”.

Jaren 80

Seizoen 1985 – 1986

In 1986 werd het 1e kampioen in de laatste minuut van de beslissingswedstrijd.
Peter Klaver zorgde in deze wedstrijd voor beide doelpunten.


Staand Henk Gerber, Nick Pronk, Nico Vriend, Gerard Beets, Arie Kenter, Ruud Schouten, Peter Karsten, Hans Vreeker, Willem Koenis.
Gehurkt Peter Klaver, Frans Eijkhof, John Vlaar, William Smits, Jan Scheltus, Arie Vriend, Harry Schuit, Nico Hoogewerf.

Seizoen 1988-1989

Jaren 90

Seizoen 1992 – 1993

6 september 1992
13 september 1992
20 september 1992
27 september 1992
4 oktober 1992
11 oktober 1992
18 oktober 1992
1 november 1992
8 november 1992
22 november 1992
29 november 1992
13 december 1992
20 december 1992
7 februari 1993
14 februari 1993
7 maart 1993
14 maart 1993
seizoen 1992-1993

Jaren 00

Seizoen 2000

Seizoen 2001

Seizoen 2002

Seizoen 2006

Achter: Jelle Ruiter, Marrie Koopman, Wim Smit, Arjan Kenter

Voor: Johan Smal, Gwendolijn Hut, Jesse Blankendaal, Nienke Bakker, Vivian Ruiter, Janny Hut, Marco Kenter, Laurens Kappelhof, Tijmen Blankendaal, Martijn Duijn, Wouter Jonker, Richard Hut